Kategoriarkiv: AP3

Exempel på visualisering av resursdeklarationen som tas fram i AP3.

Pilotprojekt i AP3:

Resursdeklarationen har testas på en av Wihlborgs kontorsfastigheter

Arbetspaket 3 i Delad Energi handlar om att finna kretsloppslösningar med integrerat grepp mellan energi, avfall och VA. Ett sätt att uppnå detta fokuserar på att ta fram arbetsmodell/koncept för optimering av energi- och resurseffektivitet på fastighetsnivå. Därför har resursdeklarationen utvecklats under våren och sommaren 2018 med hjälp av workshops i respektive område, energi, vatten och avfall, där mätdata, cirkulära flöden och visualisering diskuterats. Under hösten 2018 kommer resursdeklarationen testas och valideras i tre olika pilotprojekt: en kontorsfastighet, en skola, och ett äldreboende. På respektive pilotprojekt kommer modellen utvärderas med verklig data, samtidigt som resursdeklarationens brister, möjligheter, incitament och utvecklingspotential identifieras.

Första pilotprojektet tillsammans med Wihlborgs har nu börjat. Vid första mötet testades resursdeklarationen i en av företagets kontorsfastigheter. Processen flöt på bra och modellen visade potential att vara till stor nytta för förvaltare och drifttekniker.

Projektmöte hos Lantmännen

I slutet av maj hölls ett projektmöte inom Delad energi med minst sagt goda utsikter. Från taket av Lantmännens fastighet i Malmö hamn är utsikten milsvid. Och några trappor ner i mötesrummet var framtidsutsikterna och vidsträckta. Martin Engström från Lantmännen presenterade hur de i sin anläggning i Norrköping producerar etanol med mycket god klimatprestanda. Anledningen till etanolen har närapå dubbelt så god klimatprestanda som importerad majsetanol är att de använder restvärme till processen och både fångar upp koldioxiden för användning samt gör foder av dranken, industriell symbios helt enkelt!

Significant innovation capability is being built

Murat MirataAt the outset, tangible outcomes–like the GJ reused, tonnes of CO2 avoided, or millions of SEK worth of new business created–are the most visible indicators of progress in Delad Energi. However, I observe another equally, or perhaps even more, important impact: significant innovation capability is being built. Actors across sectoral borders are having open and frequent interactions and discussions. Proven solutions are being passed from their conventional origins to new application areas. Complementary expertise and experiences are culminating in new proposals that no one actor can generate alone. Not only actors are getting increasingly more interested in collaborative action, but they are becoming more and more effective in identifying new development opportunities. This build-up of innovative capabilities, may in fact be the most important impact of Delad Energi – just not the most visible one.

Murat Mirata, Assistant Professor, Linköping University.

Frukostmöte om funktionsupphandling

Funktionsupphandling för banbrytande tekniker
Visste du att 99 procent av den offentliga upphandlingen i dag är produktupphandling? Hur utförs upphandlingen på bästa sätt för att ge innovativa lösningar genomslag? Tänk vad som skulle hända om sättet att upphandla gav banbrytande tekniker samma chans som de gamla beprövade.

Charles Edquist, professor i innovation, berättar om lösningen på problemet: funktionsupphandling. Med funktionsupphandling upphandlar du rent vatten i stället för reningsverk, decibelnivå i stället för bullerplank, inomhustemperatur i stället för värme och kyla. På så sätt öppnas dörren för helt nya lösningar, utanför boxen.

Program och anmälan: http://www.sbhub.se/kalendarium-7/funktionsupphandling-for-banbrytande-tekniker

Studiebesök i Norrköping

Den 19-20 november åkte Malmö stad och E.ON på besök till Norrköping för att studera den industriella symbiosen på Händelö närmare. Presentationer hölls från Norrköpings kommun, Lantmännen, E.ON och Linköpings universitet.