Kategoriarkiv: AP2

Affärsmodell för låggradig värme

Måndagen den 13 juni presenterade Martina Svensson sitt examensarbete ”Affärsmodell för låggradig restvärme” som framtagits för industriell symbios i Malmö, och specifikt för Sysav. Martina har studerat Energi – Miljö – Management på Linköpings Universitet, och examensarbetet skrevs även genom LiU med Stefan Anderberg som examinator och Murat Mirata som handledare.

I huvuddrag är arbetet upplagt i tre delar; en teoridel där affärsmodeller och nyckelelement har studerats, en fallstudie för industriell symbios i Malmö och låggradig restvärme hos Sysav, samt en diskussion där de två tidigare delarna sammanförs för att formulera själva affärsmodellen. Resultatet belyser bland annat vikten av samverkan och att gemensamma investeringar, t ex i infrastruktur, bör vara en del i den framtida utvecklingen. Viktigt är också de relationer som byggs upp genom projekt som Delad energi, och en fråga är hur dessa kan skapa informella styrningsmekanismer. Förutom att ge inblandade aktörer en bra bakgrund och utgångsläge för att formulera en affärsmodell, så pekade även Martina på vilka frågor som nu är viktiga att arbeta vidare med för att realisera affären.

För att sammanfatta; ett väldigt intressant och användbart arbete som vi i projektet kommer ha nytta av. Rapporten kommer inom kort, tills dess kan den intresserade få mer information genom Martinas presentation. Grattis Martina till väl utfört arbete, och tack för ditt bidrag till Delad energi!

Affärsmodell för låggradig restvärme – Martina Svensson

Projektmöte hos Lantmännen

I slutet av maj hölls ett projektmöte inom Delad energi med minst sagt goda utsikter. Från taket av Lantmännens fastighet i Malmö hamn är utsikten milsvid. Och några trappor ner i mötesrummet var framtidsutsikterna och vidsträckta. Martin Engström från Lantmännen presenterade hur de i sin anläggning i Norrköping producerar etanol med mycket god klimatprestanda. Anledningen till etanolen har närapå dubbelt så god klimatprestanda som importerad majsetanol är att de använder restvärme till processen och både fångar upp koldioxiden för användning samt gör foder av dranken, industriell symbios helt enkelt!

Significant innovation capability is being built

Murat MirataAt the outset, tangible outcomes–like the GJ reused, tonnes of CO2 avoided, or millions of SEK worth of new business created–are the most visible indicators of progress in Delad Energi. However, I observe another equally, or perhaps even more, important impact: significant innovation capability is being built. Actors across sectoral borders are having open and frequent interactions and discussions. Proven solutions are being passed from their conventional origins to new application areas. Complementary expertise and experiences are culminating in new proposals that no one actor can generate alone. Not only actors are getting increasingly more interested in collaborative action, but they are becoming more and more effective in identifying new development opportunities. This build-up of innovative capabilities, may in fact be the most important impact of Delad Energi – just not the most visible one.

Murat Mirata, Assistant Professor, Linköping University.

Frukostmöte om funktionsupphandling

Funktionsupphandling för banbrytande tekniker
Visste du att 99 procent av den offentliga upphandlingen i dag är produktupphandling? Hur utförs upphandlingen på bästa sätt för att ge innovativa lösningar genomslag? Tänk vad som skulle hända om sättet att upphandla gav banbrytande tekniker samma chans som de gamla beprövade.

Charles Edquist, professor i innovation, berättar om lösningen på problemet: funktionsupphandling. Med funktionsupphandling upphandlar du rent vatten i stället för reningsverk, decibelnivå i stället för bullerplank, inomhustemperatur i stället för värme och kyla. På så sätt öppnas dörren för helt nya lösningar, utanför boxen.

Program och anmälan: http://www.sbhub.se/kalendarium-7/funktionsupphandling-for-banbrytande-tekniker

Studiebesök i Norrköping

Den 19-20 november åkte Malmö stad och E.ON på besök till Norrköping för att studera den industriella symbiosen på Händelö närmare. Presentationer hölls från Norrköpings kommun, Lantmännen, E.ON och Linköpings universitet.