Bilaterala möten

Förtroende, förtroende, förtroende… Det är ett ständigt återkommande ord när industriell symbios diskuteras. Ett viktigt led i att kunna uppnå det önskade förtroendet mellan aktörer som vill skapa symbiotiska kopplingar är att ha enskilda (bilaterala) möten med varandra för att diskutera möjligheter och idéer.

E.ON har under projektet genomfört ett antal bilaterala möten i syfte att stärka samarbetet med industrin och utveckla potentialen för industriell symbios i staden, främst med aktörerna inom projektet (Sysav, VA Syd, Norcarb, Lantmännen, CMP), men även med Nordic Sugar och Berendsen. Det har resulterat i ett bilateralt samarbete med relevanta aktörer och att nya koncept för nyttjande av lågvärdiga spillvärmeflöden har utvecklats.

Här hittar du rapporten Operativa insatser och bilaterala möten med aktörer

Arbetsprocessen (läs mer i rapporten ovan):
Arbetsprocessen med aktörerna har följt en tydlig struktur, som beskrivs under nedan punkter.
1. Forma operativ agenda. Med en sk 5-punktlista som underlag har E.ON tillsammans med respektive aktör format en operativ agenda/handlingsplan (se mall i bild 1). 5-punktlistan har också legat till grund för att prioritera fram operativa insatser och urval av smarta –nät pilot.
2. Operativa insatser/aktiviteter. Operativa insatser och aktiviteter har genomförts med respektive aktör, med den operativa agendan/handlingsplanen som utgångspunkt.
3. Potential / investering. Potentiella insatser som kräver ytterligare investeringar och utredning har också identifierats med hjälp av 5-punktlistan.
4. Konkludera resultat. Arbetsprocessen och resultatet har konkluderats.
5. Behov av ytterligare åtgärder har identifierats.