Alla inlägg av Sara Astner

Registreringen är öppen!

Header_registrering

Eventet riktar sig till företagare, samhällsutvecklare, politiker, myndigheter och forskare med intresse för symbiossamverkan.

Årsmöte för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
Den 23-24 oktober är det åter igen dags för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis (SNIUS) årsmöte, som i år hålls i Malmö. Vi är glada att kunna anordna detta spännande event med intressanta ämnen, case, talare och studiebesök.

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi
Under eventet kommer vi även presentera slutresultatet för projektet Delad energi är dubbel energi, som verkat sedan 2015 för att främja industriell och urban symbios i Malmö.

Registreringen är öppen!
Klicka här för att komma till registreringen. Här hittar du även programmet som uppdateras efterhand. 

Och sprid gärna informationen i ditt nätverk!

Vid frågor om eventet, vänligen kontakta:
Malin Norling, malin.norling@malmo.se
Murat Mirata, murat.mirata@liu.se

Footer_mail190425

Final i Upcycle Challenge

Igår, den 2 september, hölls finalen i tävlingen Upcycle Challenge – trash to treasure. Unga kreatörer fick i uppdrag att omvandla ”skräp” till nya produkter. Sujan Varma och Daniel Wollin tog hem segern med sitt ihopfällbara bord med bouleklot till fötter.

Deltagarna fick i uppdrag att skapa en ny produkt med en praktisk funktion av Vinnarnasådant som andra slängt på Sysavs återvinningscentral i Norra hamnen.  De 18 kreatörer som deltog i tävlingen fick ungefär en vecka på sig att förbereda produkten, som igår presenterades för en jury. Juryn bedömde varje bidrag utifrån bland annat säljbarhet samt möjlighet att plocka isär och återvinna produkten.

Sydsvenskan har skrivit en artikel om tävlingen samt alla bidrag. Artikeln går att läsa här!

Dialogmöte för symbios

Tisdagen den 27 augusti höll projektgruppen i Delad energi är dubbel energi ett dialogmöte med stadens systemägare. På plats var även representanter från Malmö stad för att tillsammans diskutera möjligheter till industriell och urban symbios.

Malin Norling från miljöförvaltningen inleder mötet med en introduktion till området industriell och urban symbios. I Malmö finns flera goda exempel av symbioser, framförallt i hamnområdet som varit ett fokusområde sedan arbetets start. Det har bland annat tagits fram en vision för hamnen 2040:  Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios – i Malmös hamnområde delar vi. Att arbeta i symbios kommer vara en förutsättning för tillväxt och ger både ekonomiska, ekologiska och konkurrensmässiga fördelar.

Förmiddagens möte fortsätter med fler presentationer signerade Sysav, VA Syd, E.on, CMP samt miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret.

Magnus Svensson från Sysav berättade bland annat om Malmös Återbyggsdepå, där Sysav tillsammans med Malmö stad driver ett återbrukskoncept som planeras att utvecklas. Framåt tittar Sysav på ett nytt, stort återvinningscenter i hamnområdet som kommer möjliggöra fler smarta symbioser. Det nya centret kommer bland annat användas i projektet SIPtex, världens första sorteringsanläggning. Längre fram kommer det även skapas en Material Recovery Facility (MRF)-anläggning samt en anläggning för kvalitetsmärkt plastsortering.

Kerstin Hoyer från VA Syd arbetar med reningsverket Sjölunda som just nu byggs om för att bli större. Då anläggningen ligger nära flera industrier ser möjligheterna till fler symbioser mycket goda ut. Kerstin poängterar vikten att få med det symbiotiska tänker tidigt i ett projekt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar. VA Syd arbetar cirkulärt idag genom att bland annat ta emot externslam från andra aktörer medan E.on tar hand om reningsverkets restvärme.

Vidare berättar Kerstin att återvunnet vatten är en viktig resurs som vi behöver ta tillvara. Tillsammans med åtta andra VA-organisationer i Sverige har de påbörjat en kartläggning av behov för att identifiera nya symbioser med vatten. En rapport om arbetet förväntas vara klar i höst.

E.on samarbetar med fler aktörer i staden för att omvandla och ta tillvara på energi. Framåt, berättar Ellen Corke, tänker E.on bland annat fokusera på att omhänderta restflöden av energi samt använda lågtemperatursystem i avgränsade områden för att skapa lokala energisystem. Likt tidigare talare lyfter Ellen vikten av systemtänk i samtliga lösningar. Vi behöver arbeta tillsammans och skapa partnerskap för att möjliggöra smarta, innovativa symbioser. Det är även viktigt att alla är medvetna om att olika affärsintressen kan finnas.

Petra König från CMP berättar att deras roll som logistikaktör skapar flera möjligheter för symbios, exempelvis genom deras starka nätverk både lokalt och nationellt. Just nu söker CMP tillsammans med bland annat Malmö stad, Axess Logistics och E.on finansiering för ett projekt som ska kunna utnyttja hamnområdet för att lagra energi (elViSP – electric Vehicles in a Sustainable Port).

Olle Anderberg och Kristina Lembre från Malmö stad berättar om stadens verksamhetsområden. Just nu fokuserar staden på Hamnområdet, Fortuna Hemgården och Fosieområdet. Olle poängterar att engagerade systemoperatörer som kommer in tidigt i processen blir en nyckelfaktor för det symbiotiska arbetet. Även förvaltningsgemensamma arbetsgrupper för verksamhetsområdena är av vikt.

Avslutningsvis berättar Kristina om ett nytt projekt som ska förenkla symbiosarbetet: en interaktiv karta. Kartan ska fungera som ett verktyg med flera funktioner, så som att visa vilka resurser som finns tillgängliga i ett givet område samt ge en överblick av stadens flöden. Kartan kommer både vara behjälplig för nya aktörer som överväger Malmö, samt för befintliga aktörer som har behov av en resurs. Projektet har ambitionen att växa även utanför Malmös gränser.

Avslutande diskussion

Gemensamt diskuterar gruppen vikten av att tidigt involvera andra aktörer i nya projekt, för att enklare kunna identifiera samarbetsmöjligheter. Gruppen önskar en utpekad kontaktperson för att kunna hitta rätt kompetens och påbörja dialog. En god dialog behövs också etableras internt i den egna organisationen, för att få saker att hända.

Gruppen vill fortsätta ha liknande dialogmöten i syfte att lära känna varandras verksamheter än bättre för att kunna gå djupare i symbiosarbetet.

Cirkulär ekonomi i Intelligent Logistik

I senaste numret av Intelligent Logik (nr 4) hittar vi två intressanta artiklar om cirkulär ekonomi. Den första artikeln berör den cirkulära ekonomins dimensioner och den andra tar upp fem cirkulära affärsmodeller som presenterades på konferensen ”Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller”.

Cirkulär ekonomi behöver fler dimensionerIntelligent logistik
Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och har arbetat i flera projekt inom cirkulär ekonomi och avfallshantering. Han menar att det finns en naivitet på nationell nivå där viktiga parametrar bortses.

– På makronivå saknar de flesta presentationer av cirkulär ekonomi dimensioner som pengar, energi, tid och rum. Ofta fokuserar man på materialflödet och bortser från de andra dimensionerna, säger han.

Han menar att det behövs branschlösningar, anpassad efter mognad och drivkraft. Metallbranschen har exempelvis länge använt återvunnet material medan plastbranschen bara påbörjat sin återvinningsresa.

Fem cirkulära affärsmodeller
I nästa artikel på temat  kan vi läsa om några av de slutsatser som togs på konferensen”Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller” som Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad arrangerade i Malmö under slutet av april tidigare i år.

Här presenteras fem olika affärsmodeller i olika branscher med följande rubriker: Cirkulära leveranskedjor, Produkt som tjänst, Delningsplattformar, Återvinning ger nytt råmaterial, Förlängning av produktlivscykeln.

Läs hela reportaget i Intelligent Logistik, nr 4 på sidorna 27-29.
Materialet går endast att läsa online för prenumeranter.

Lunch talks: Återbruket Mobilia

Lunch talks är lättsamma föreläsningar öppna för allmänheten, organiserade av STPLN. Det kan handla om allt från cyklar till programmering eller politik. Ta med din lunch, sätt dig ner och lyssna och prata. Kaffe på maten serveras. Vi ses i Elbow Room!

Den 28 juni kl. 12-30-13.00 gästar Återbruket Mobilia, som kommer presentera sin nya verksamhet. Malmös första återbruksbasar ska bli en kreativ hub med inriktning på hållbar produktdesign där både produktion och försäljning sker under samma tak. Konceptet är enkelt – Här blir skräp till produkter.

Anmäl dig genom att markera att du kommer i Facebookinlägget!

Sysav på återbruksutflykt

Den 9 maj arrangerades en Återbruksutflykt för anställda på Sysav i Malmö. Utflykten var en del av den årliga Sysavveckan då alla anställda får möjlighet att fördjupa sig i företagets verksamheter genom till exempel möjlighet till praktik, workshops och föreläsningar.

Xue Kullenius på Sysav Utveckling bjöd in till en återbruksutflykt med två stopp: Malmö Återbyggdepå i Malmö hamn och Mötesplats ReTuren på Lindängen.

Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning. Återbyggdepån är ett byggvaruhus som tar emot och säljer begagnat byggmaterial från privatpersoner och företag. Populäraste produkten är sågat tegel till golv och väggar. Här bidrar man till att skapa sysselsättning för personer med olika arbetssvårigheter och att introducera dem på arbetsmarknaden. Det blir både en personlig och samhällelig förtjänst säger Mats Lindgren, arbetsledare på Återbyggdepån.

Ett antal ton tegel senare (!) tog sig gruppen till Mötesplats ReTuren där vi möttes av Sadiye Altundl, ansvarig Malmö Stad och Savita Upadhyahya, projektledare VA Syd. Mötesplatsen drivs av Kulturförvaltningen i Malmö. Här sker ett utbyte av sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella innovationer. Mötesplats och trygghetsskapare – alla ska känna sig välkomna. Inte minst vi som fick njuta av det hembakade från kaféet som drivs av RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa).

Till ReTuren, den kvartersnära återvinningscentralen, kan de boende ta sig utan bil. Kärror kan lånas för att transportera sitt grovavfall och här kan man lämna saker man inte längre behöver, och som någon annan kanske vill ha. Inget läggs på lager, omsättningen är hög. Verktyg kan lånas i verkstaden om man behöver laga eller fixa något. Eller låna en symaskin. Det hålls loppisar och kreativa workshops med återbruk i fokus. Idéer och förslag från de boende och verksamma i området tas tillvara, det är det som är själva motorn. Och alla aktiviteter är gratis.

Anna Andersson, en av deltagarna på återbruksutflykten säger: ”Det var roligt att se två så skilda verksamheter med fokus på återbruk, men som båda också jobbar med ett stort socialt hållbarhetsfokus.”

Detta är verkligen Dubbel energi – tack för besöken!

Text och bild: Carina E Eklund, Sysav Utveckling

Bild: Glada Sysavmedarbetare på återbruksutflykt. Här på Mötesplats ReTuren. Längst till vänster en av guiderna för dagen, Savita Upadhyahya, VA Syd.
Bild: Glada Sysavmedarbetare på återbruksutflykt. Här på Mötesplats ReTuren. Längst till vänster en av guiderna för dagen, Savita Upadhyahya, VA Syd.

Urban symbios lyfter Malmö

Den 13 juni var det dags för Snacka med macka – de tekniska förvaltningarnas gemensamma plattform för att dela erfarenheter och idéer.  Malin Norling, Olle Anderberg och Louise Svensson var på plats och berättade om Malmös arbete med urban och industriell symbios. Det handlar om att bygga upp smarta samarbeten och relationer där verksamheter och andra aktörer på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara allt ifrån spillvärme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen.

Det kan inte ha undgått någon att hållbarhetsfrågorna blivit allt mer centrala när vi bygger och utvecklar vår stad. De globala målen för hållbar utveckling ska vara centrala i allt arbete som görs och Europeiska rådet har nyligen tagit fram rättsligt bindande mål för återvinning.

Malmö har arbetat med industriell och urban symbios sedan 2012, då staden tillsammans med en grupp aktörer hade viljan att påbörja ett stadsöverskridande arbete. Tillsammans identifierades Malmös goda förutsättningar för symbios, exempelvis stadens unika läge som porten ut till Europa, vilket gör staden högst attraktiv för företag att etablera sig i. Arbetet gick även i linje med stadens högt uppsatta mål och behovet att öka konkurrenskraften hos företagen.

Det finns flera exempel på hur Malmö tänker hållbart, cirkulärt och samarbetar med näringslivet. Det har gjorts i Augustenborg, Västra hamnen och Hyllie, men då med fokus på bostäder och kontorsverksamheter. Nu, berättar talarna, vill vi inkludera våra verksamhetsområden och andra företag i arbetet. ​

Under lunchföreläsningen lyftes även flera goda exempel utanför stadens gränser. I Kalundborg, Danmark, har man exempelvis arbetat med industriell symbios i flera decennier vilket skapat otroliga vinster – både ekonomiska och miljömässiga. Tack vare verksamheternas långa och täta arbete har de sparat in koldioxidutsläpp motsvarande hela det svenska inrikesflyget (635 000 ton). Kommunen har under hela processen möjliggjort regelbundna träffar för företagen för att upprätthålla en öppen dialog verksamheterna emellan. Malmö stad strävar efter att arbeta på samma sätt för att ta tillvara på de ambitioner som finns i staden.  För att växla upp arbetet med urban och industriell symbios behövs bättre samarbete med systemägare, där vi kan visa upp de ekonomiska, sociala och ekologiska vinsterna tillsammans gentemot företagen.

Talarna berättar att många företag är positivt inställda till att bli mer cirkulära, men att omställningen tar tid. Även om de ekologiska och sociala fördelarna är stora behöver verksamheterna även se de ekonomiska vinsterna för att våga satsa.

Här hittar du dagens presentation: Snacka med macka – Urban symbios i Malmö

Se vår populära film som på ett tydligt och inspirerande sätt berättar om Malmö stads arbete med industriell och urban symbios!

Svt rapporterar: Returen skapar oväntad mötesplats i Lindängen

De boende i Lindängen i Malmö har landets enda fullskaliga återvinningcentral i sitt kvarter, som även fungerar som mötesplats och trygghetsskapare i området. Platsen har blivit så pass populär att staden nu planerar för fler liknande initiativ. 

Återvinningscentralen och samlingsplatsen Returen på Lindängen har funnits sedan 2015. Nyligen blev man av med sina lokaler som skulle rivas, men lösningen blev bättre än man kunnat hoppas på.

– De flesta tänker att det är miljön i fokus, men för mig är det samlokaliseringen och samexistensen här. Man måste ha en trygg bas för att kunna tänka på miljön, säger Sadiye Altundl, ansvarig för Returen.

Läs hela artikeln och se Svt:s inslag om Returen här!

På Malmo.se kan du läsa mer om öppettider och vad du kan göra på Returen.

Upcycle Challenge

upcyclechallenge

Sustainable Business Hub, Sysav Utveckling och VA SYD bjuder in till en tävling för att visa på möjligheterna att återbruka mer material från återvinningscentraler. Ta chansen att vinna en resa till Hamburg och anmäl dig senast 21 juni!

Tävlingen vänder sig till dig som är intresserad av design/hantverk och som är studerande, mellan studier eller nyexaminerad. Tävlingen äger rum mellan 23 aug – 2 sep och genomförs i lag om 2-3 deltagare/lag.

Uppgiften är att skapa något helt nytt från återbrukade material. Objektet ska även fylla en funktion. Tävlingen avslutas i en utställning och 1:a pris är en resa till Hamburg.

Läs mer om tävlingen och anmäl dig här senast 21 juni!