Alla inlägg av Sara Astner

Hållbar stadsutveckling i hamnen – affärsmöjligheter och framtida samarbeten

Onsdagen den 27 februari arrangerades ett seminarium med Malmö stad, Copenhagen Malmö Port (CMP), stadens systemägare samt aktörer i Malmös hamnområde. Alla var på plats för att diskutera möjligheter till industriell och urban symbios.

Eftermiddagen på CMP inleddes med en överraskning, Malmö fick diplom som “Årets hållbarhetsläge” för sin satsning på sjöfart genom sitt etableringskrav på marken i Norra hamnen. Utmärkelsen tillkännagavs redan 7 februari på Intelligents Logistiks konferens i Stockholm och den 27 februari landade Malmös diplom äntligen hos oss. Diplomet togs emot av Malmö stads projektledare Olle Anderberg under seminariet.

DSC_3963

Foto från vänster: Johan Ullenby, COO, Copenhagen Malmö Port, Ann-Charlotte Halldén-Åkeson, Key Account Manager, Copenhagen Malmö Port, Olle Anderberg, projektledare, Malmö stad, Lars Brinte, hamnförvaltare, Malmö stad.

Sedan tog ordinarie program vid med en kort introduktion till området industriell och urban symbios. Malin Anderberg, Kristina Lembre (miljöförvaltningen) samt Olle Anderberg (fastighets- och gatukontoret) berättade vad den kommande Masterplanen för hamnen innehåller.

Presentation: Introduktion Industriell och urban symbios

Presentation: Masterplan för Malmö hamn

Sven Olof Bernhoff från Skånefrö AB var inbjuden som inspirationstalare och berättade om resan mot att bli ett mer cirkulärt företag och fördelarna med biokol.

Presentation: Skånefrö arbetar cirkulärt

Ann-Charlotte Halldén-Åkeson och Petra König från CMP berättade att deras roll som logistikaktör skapar flera möjligheter för symbios, exempelvis genom deras starka nätverk både lokalt, nationellt och internationellt. De uppmuntrade även intresserade aktörer att kontakta dem om det finns intresse för att skapa en testbed kring någon lösning som kan passa inom ett hamnområde (petra.konig@cmport.com).

Presentation: Hållbar logistik

DSC_3982

E.on samarbetar med fler aktörer i staden för att omvandla och ta tillvara på energi. Framåt, berättade Ellen Corke, tänker E.on bland annat fokusera på att omhänderta restflöden av energi samt använda lågtemperatursystem i avgränsade områden för att skapa lokala energisystem. Ellen lyfte vikten av systemtänk i samtliga lösningar och att E.on gärna arbetar tillsammans i partnerskap för att möjliggöra smarta, innovativa symbioser. Sist berättade Ellen om E.ons närmaste projekt ute i hamnen – djupgeotermi – värme som hämtas på 7 kilometers djup.

Presentation: Samverkan kring energiinfrastruktur och energikoncept

Kerstin Hoyer från VA Syd arbetar med reningsverket Sjölunda som just nu byggs om för att möjliggöra en befolkningsökning i regionen. Då anläggningen ligger nära flera industrier ser möjligheterna till fler symbioser mycket goda ut.  Tanken är att erbjuda bland annat återvunnet vatten – renat avloppsvatten – som en resurs för vattenanvändning i industriella lösningar. Om man som aktör använder vatten och är intresserad av att i dialog med VA SYD arbeta vidare med en idé, går det bara att kontakta dem (kerstin.hoyer@vasyd.se). Även kontakter kring andra framtida samarbeten välkomnas. VA Syd arbetar redan cirkulärt idag genom att bland annat i samarbete med EON ta vara på restvärme i avloppsvattnet och uppgradera biogasen som produceras av avloppsslammet till fordonsgas.

Presentation: Samarbetsmöjligheter med ett nytt resursåtervinningsverk

Magnus Svensson från Sysav berättade om ett nytt, stort återvinningscenter i hamnområdet som kommer möjliggöra fler smarta symbioser. Det nya centret kommer bland annat användas i projektet SIPtex, världens första sorteringsanläggning för textilier. Längre fram kommer det även skapas en Material Recovery Facility (MRF)-anläggning där olika användbara fraktioner ur avfallet kommer att sorteras ut maskinellt för fortsatt användning i materialkretsloppet. De eftersöker nu samverkan med aktörer som har intresse i att använda dessa resurser (m.svensson@sysav.se).

Presentation: Malmös nya recyclingcenter

Avslutningsvis berättade Marcus Ljungqvist (Afry) om ett projekt som ska förenkla symbiosarbetet: en interaktiv karta – matchmakingverktyg. Kartan ska fungera som ett verktyg med flera funktioner, så som att visa vilka resurser som finns tillgängliga i ett givet område samt ge en överblick av stadens flöden. Verktyget har sitt ursprung i ett uppdrag som Afry fått av Malmö stad under 2019, då de skulle undersöka nyttan av en sådan karta och ta fram en skiss. Om man som aktör är intresserad av att vara en del av verktygets utveckling, är man välkommen att besvara detta korta formulär.

Presentation: Plattform för industriell symbios

Olle Anderberg avslutade eftermiddagen med att berätta att det kommer fler inbjudningar i framtiden, då hållbar utveckling av hamnen i samverkan med företagen i området är ett högprioriterat arbete. Industriell symbios kan likställas med ett verktyg för att skapa hållbar utveckling.

Efteråt kunde intresserade stanna kvar för att mingla och knyta ytterligare kontakter med varandra.

DSC_3972

Slutrapporteringen godkänd

Slutrapporteringen av projektet Delad energi är dubbel energi är nu godkänd och vi vill tacka för allt engagemang som skapat mer symbios i Malmö!

Redan i oktober 2019 höll vi en avslutningskonferens för projektet Delad energi är dubbel energi. men det var inte för än i början av februari som projektet formellt tog slut genom att slutrapporteringen blev godkänd. Vinnova lämnade goda ord och menar att rapporteringen var väl godkänd – tack alla som bidragit till detta!

Projektparterna i Delad energi är dubbel energi har under åren arbetat hårt och engagerat med att skapa en cirkulär stad med symbios i fokus. Symbios – ett ord som för många var helt främmande har idag en bredare förståelse genom den spridning som projektet bidragit till. Engagemanget och kraften i arbetet syns inte minst i resultaten som kortfattat presenteras nedan:

Svårt att läsa? Du hittar alla bilderna som PDF här!

Här kan du läsa mer om slutrapporteringen och resultatet för Delad energi är dubbel energi steg 3.

Även om projektet nu formellt är över så innebär inte det att vi slutar arbeta för en cirkulär stad. Bland annat kommer ReTuren utveckla en mobil variant av återbrukscentralen som kan dyka upp lite var som helst efter behov. Ectogrid fortsätter utforska nya marknader och arbetet med Resursdeklarationen fortsätter genom projektet Future. Arbetet med att utveckla den interaktiva kartan fortsätter genom Malmö stad och Symbiosfunktionen lever vidare för att utforska fler symbioser i staden. Även deladenergi.se kommer kommer finnas kvar ett tag till.

Tack!

Swedish Water Research-dagen 2019

Malin SWRPå sista arbetsdagen inom projekttiden för Delad energi steg 3 var Malin Norling, Malmö stad, inbjuden till Sweden Water Research-dagen tillsammans med VA Syd och Sysav för att presentera och diskutera industriell symbios med fokus vatten. Vatten är en bra grund för att starta ett symbiosarbete och det finns flera befintliga exempel i Malmö, till exempel Sjölunda avloppsreningsverk där de utvinner värme ur det renade avloppsvattnet (VA Syd och Eon).

Utöver en introduktion till industriell och urban symbios pratade presentatörerna om följande:

  • Hur långt har vi kommit med Malmös symbiosarbete? Både i våra samarbeten och enskilt.
  • Vilka är incitamenten för olika verksamheter att tänka cirkulärt?
  • Vad finns det för hinder?
  • Vad kan vi lära oss från andra länder och branscher?
  • Kan de lösningar vi tar fram appliceras på andra branscher eller öppna upp för nya samarbeten i exempelvis stadsutveckling, nybyggnation, energibesparing. Vilka möjligheter finns?

Efter diskussion kom deltagarna bland annat fram till att renat avloppsvatten är en värdefull resurs som bör användas mer och att verksamheter behöver arbeta mer cirkulärt om de ska överleva i framtiden.

Här kan du läsa mer om vad som presenterades och diskuterades under Sweden Water Research-dagen 2019

Inspirationsverkstad: Matsvinn

Den 20 november samlades ett matglatt gäng i Sofielund för att utforska resursen matsvinn. Deltagarna fick lyssna på föreläsning om matsvinn, delta i workshops och laga en hållbar lunch tillsammans.

Under förmiddagen var Corina från VÄRT – Sustainable food lab på plats för att berätta mer om matens betydelse och hur mycket mat som går till spillo – helt i onödan. Deltagarna fick bland annat delta i workshops där de utforskade råvaror på nya sätt och fick dessutom utvärdera sin egen relation till matsvinn. Förmiddagen avslutades med gemensam matlagning där deltagarna fick använda hela råvaror för att skapa en smakfull och hållbar lunch.

Under eftermiddagen höll Food Malmö och Rädda Maten en session med fokus på gemensamma åtgärder mot matsvinn i Malmö. De som deltog var en blandning av aktiva matsvinnsaktörer, engagerade malmöbor, förskolekockar, pedagoger, företagare och tjänstepersoner. Under två timmar diskuterades det livligt om problemen, utmaningarna, resonemangen och förslag på lösningar för att tillsammans tackla matsvinnet i Malmö. Just nu bearbetas materialet för att bli ett första utkast till ett White paper som projekten vill vidareförmedla till personer i mandatpositioner i Malmö.

Symbios och kapacitetsbrist med Fosieby Företagsgrupp

En gråmulen torsdag i november, 21:e närmare bestämt, samlades Fosieby Företagsgrupp hos TePe för en informations- och frågestund om industriell symbios samt effekt- och kapacitetsbristen i Malmö/Skåne. Joel Eklund, ordförande och tillika VD för TePe var värd för dagens möte.

Mötet inleddes med att Malmös nya näringslivsdirektör Micael Nord presenterade sig. Därefter höll Eon en presentation om effekt- och kapacitetsbristen som har varit högt upp på dagordningen de senaste månaderna. Deltagarna fick en pedagogisk genomgång av vad det innebär, samt vari problemen ligger och att det ska väldigt mycket till för att någon av dem ska  stå utan el till sin produktion.

Mötet avslutades med att Malin Norling, Malin Anderberg och Thobias Lading fick introducera deltagaren i vad industriell symbios är, och att vi vill fortsätta samarbeta med dem för att skapa fler och större symbioser i staden. Den spontana responsen är att de främst är intresserade av att se över energidelning och hur ytorna i området kan nyttjas effektivare.

Vi kommer att återvända till Fosie i vårt framtida arbete!

Inspirationsverkstad: Matsvinn

huvudbild

Välkommen på inspirationsverkstad om matsvinn som resurs den 20 november!

Inspirationsverkstad med VÄRT
VÄRT – Sustainable Food Lab kommer hålla i en inspirationsverkstad och visa hur du kan använda bi-produkter på nya sätt. De lyfter även frågan hur en hållbar måltid egentligen ser ut och om framtidens svinnfria mat. Du och de andra deltagarna får möjlighet att lära er laga och tänka kring svinn medan VÄRT tar ett helhetsgrepp kring svinnfrågan och pratar om utmaningar och möjligheter på global och lokal nivå.

Allt detta varvas med nya smakupplevelser, lunch och en grym inspirationsfika!

Lokal aktion för att tackla matsvinn i Malmö
Under eftermiddagen kommer Food Malmö i samverkan med Rädda Maten samla stadens matsvinnsaktörer för att diskutera gemensamma åtgärder mot matsvinn i Malmö. Vi för en öppen dialog med er som jobbar med matsvinn för att höra vad ni tycker behöver göras. Möjligtvis skapar vi ett gemensamt White paper tillsammans. Som inspiration används SLU Future Food Lab:s Policy Brief ”MATSVINN Hur kan Sverige minska det?”.

Anmäl dig senast 15 november

När: 20 november kl. 08.30-13.00 samt 13.00-15.30
Plats:
Någonstans i Sofielund, exakt plats släpps snart!
Kostnad: Eventet är gratis men anmälan är bindande. Vid sen eller utebliven avanmälan tillkommer en avgift.

Anmäl dig här!

Eventet är ett samarbete mellan Case Sofielund 2030, Delad energi är dubbel energi och Food Malmö.

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi, del 2

Den 23-24 november höll Delad energi är dubbel energi en slutkonferens i samband med SNIUS (Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis) årsträff. I ett tidigare blogginlägg presenterades en sammanfattning av konferensens första dag. Nedan kan du läsa om dag två.

Dagen inleddes med en kort resumé om gårdagen presenterad av konferenciererna Ellen Corke (Eon) och Peter Carlsson (Sotenäs kommun). Sedan var det dags för dagens första programpunkt ”Miljölagstiftningen som möjlighet för industriell och urban symbios” ledd av Andréa Hjärne från VA Syd och Erica Nobel från Advokatfirman Delphi.

”Hindren är sällan legala, utan oftast ekonomiska. Det handlar helt enkelt om hur vi placerar våra resurser”, berättade Andréa och menar att man kan åstadkomma mycket så länge man har med sig juridiken tidigt i sitt arbete.

Ta del av hela presentationen här!

Efter en fika fortsatte dagen med två parallella workshops. Några av deltagarna följde med Kristina Lembre (Malmö stad), Peter Carlsson (Sotenäs kommun) och Maria Lindroth (Eon) för att diskutera frågan om delbar data. Gruppen pratade bland annat om vilka hinder respektive möjligheter som finns i delandet av data, vilka incitament som finns för att samla in och dela med sig av data samt om det finns känsliga uppgifter och vilka de i sådana fall är.

Här hittar du introduktionen till workshopen

Här hittar du workshopens resultat

Den andra workshopen leddes av Murat Mirata, Mårten Wiktor (Linköpings universitet) och Karolina Södergren (IIIEE Lunds universitet) och handlade om kapacitet och behov för att facilitera industriell och urban symbios i svenska kommuner och regioner. Under workshopen diskuterades två frågor i mindre grupper:  1. Vilka utmaningar finns det för fortsatt utveckling av industriell och urban symbios i din kontext? och 2. Vilka ytterligare resurser har ni behov av för en fortsatt utveckling av industriell och urban symbios?

 

Här hittar du resultaten från workshopen

Avslutningsvis gjordes en undersökning via verktyget Mentimeter, där alla deltagarna fick möjlighet att svara på ett antal frågor. Resultatet berättade att deltagarna föredrog att SNIUS fortsätter arbeta med att utveckla och tillhandahålla informationsmaterial med fokus på goda exempel och facilitering, samt att samla in och föra fram behov av policy och regelförklaringar.  Deltagarna berättade även att de gärna såg att SNIUS fortsätter arbeta med exempelvis omvärldsbevakning, nätverksträffar och öppna dialoger.

Ta del av alla svar här!

Stort tack!

Vi vill även passa på att tacka alla som deltagit och gjort den här konferensen möjlig genom sitt engagemang och sitt arbete. Stort tack!

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi, del 1

Sedan 2015 har projektet Delad energi är dubbel energi arbetat för att främja cirkulär ekonomi samt industriell och urban symbios. Flera samarbeten, innovationer och nätverk senare går projektet mot sin sitt slut och den 23-24 oktober höll projektet en konferens för att presentera sitt arbete. Nedan kan du läsa en sammanfattning av konferensens första dag.

 

Den 23 oktober samlades runt 60 personer på Sankt Gertruds i Malmö för att ta del av Delad energi är dubbel energis slutkonferens. Konferensen hölls i samband med SNIUS (Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis) årsträff och samlade därför människor från flera delar av Sverige och Norden.

Murat Mirata från Linköpings universitet inledde konferensen genom att ge en introduktion till industriell och urban symbios. Murat gav bland annat en historisk tillbakablick av cirkulärt tänkande i städer och berättade om nutida exempel på fungerande symbioser vi stöter på i vardagen – som en tomat i matvarubutiken.

Avslutningsvis berättar Murat att en förhållandevis enkel utmaning vi står inför just nu, för att föra det symbiotiska arbetet framåt, är att lyckas samla olika aktörer från olika fält i samma rum och ställa två enkla frågor: Vad har du? Vad behöver du?

Introduktion till industriell och urban symbios – Murat Mirata

Resultat från Delad energi är dubbel energi
Efter fika var det dags för projektmedlemmarna i Delad energi är dubbel energi att sammanfatta sitt arbete sedan starten 2015. Malin Norling, miljöförvaltningen, inledde föredraget med att leda publiken längs en tidslinje, från de första idéerna 2012 till där vi står idag.

Stafettpinnen gick vidare till Olle Anderberg, fastighets- och gatukontoret, som berättade om det utvecklingsarbete som gjorts och pågår i Malmös hamnområde. Bland annat berättade han om hamnens utvecklade infrastruktur, med bättre förutsättningar för cirkulärt arbete.

Lars Bierlein, Eon, berättade om framtidens energilösning – ectogrid. Genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov kan vi ta tillvara på varandras restenergi och därmed använda energin på ett optimalt sätt. Arbetet med ectogrid har inneburit omfattande analys av olika branschers behov vilket resulterat i avgörande affärsmodeller för konceptet.

Malin Norling, miljöförvaltningen, presenterade arbetssättet Symbiosfunktionen som tagits fram i projektet för att hjälpa verksamheter att bli en del av en symbios, oavsett vilken förvaltning eller systemägare man kontaktar först. Det leder till att utveckla stadens verksamhetsområden (industri- och företagsområden) till att bli mer arbetsskapande, resurs- och yteffektiva samt ge utrymme för ökad lokal energiproduktion. Funktionen innebär att staden har en nära dialog med systemägarna och näringslivet för att tillsammans skapa en hållbar, cirkulär stadsutveckling.

Den interaktiva kartan, är en del i arbetet med att utveckla dessa verksamhetsområden, och om detta berättade Kristina Lembre, miljöförvaltningen. Kartan ska fungera som ett symbiosfrämjande verktyg genom att visualisera vilka behov och resurser som finns att ta tillvara på i staden. Förhoppningen med kartan är att nya aktörer ska välja Malmö, göra befintliga samarbeten smidigare och bidra till hållbar tillväxt.

Maria Lindroth, Eon, berättade om resursdeklarationen – ett arbete som ska visa på integrationen mellan stadens kretsloppslösningar i form av energi, avfall, vatten och avlopp. Syftet är att genom verktyget visualisera fastigheters resursanvändning och få en bättre förståelse kring hur dessa relaterar till varandra. Förhoppningen är att ökad kunskap ska leda till förbättrad hantering.

Projektet Delad energi är dubbel energi har även arbetat med resurseffektiv avfallshantering med fokus på återbruk och materialåtervinning. Detta arbete har delats in i tre inriktningar: Utveckling av två koncept för omvandling av outnyttjade avfallsflöden till nya, Grovavfallstjänsten ReTuren och utveckling av marknadsmodell för återbruk, innovation och sysselsättning genom tävlingen Upcycle Challenge. Om detta berättade Ander Persson och Carina Eklund (Sysav utveckling), Savita Upadhyaya (VA Syd) och Linda Stafsing (Sustainable Business Hub).

Avslutningsvis berättade Murat Mirata, Linköpings universitet, om användarperspektiv på cirkulära innovationer. Genom sina studier, dialoger och testpiloter har hans arbete legat till grund för flera av projektets resultat, exempelvis återbrukskonceptet, mötesplats Returen, resursdeklarationen och ectogrid.

Delad energi är dubbel energi – en sammanfattning av resultat

Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
Under eftermiddagen höll SNIUS ett föredrag med titeln Nationell utblick på regionala initiativ. På plats var Bengt Fellbe (Bjuv), Erica Toft (Simrishamn), Heli Lehtinen (Helsingfors, Finland) och Yvonne Träff (Lidköping) för att berätta om deras respektive arbete med industriell och urban symbios.

Bengt Fellbe (Bjuv)
Erica Toft (Simrishamn)
Heli Lehtinen (Helsingfors, Finland)
Yvonne Träff (Lidköping)

Paneldiskussion
Dagens sista aktivitet på plats var en paneldiskussion på temat Den lilla aktörens roll och möjligheter i ett större symbiotiskt sammanhang. Här fördes ett öppet samtal mellan representanterna från olika kommuner (Bjuv, Simrishamn och Lidköping) och mindre aktörer i Malmö som på olika sätt arbetar cirkulärt men vill göra mer: Erik från restaurangen Spill, Hannah från Upcycle collective och Victor från Återbruket Mobilia.

De mindre aktörerna lyfte bland annat behovet att hitta nätverk och tillfälle för samarbete med större aktörer och industrier. ”En dröm är att söka projektmedel tillsammans med större aktörer, så som kommunen, för att kunna göra en grundläggande studie och kartläggning av hur vi skapar mer cirkulära samarbeten”, berättar Hannah från Upcycle Collective.

Deltagarna diskuterade också att mindre aktörer behöver bli bättre på att informera industrierna om värdet i att skapa symbios. ”Det är inte bara en hållbarhetsfråga, det handlar om tillväxt och ekonomi för att kunna överleva i framtiden”, poängterar Erik från Spill.

För att kunna övertyga andra aktörer om fördelarna i cirkulärt arbetssätt menar flera av deltagarna att vi behöver bli bättre på att samla in data. Detta för att kunna visa på de goda resultat som följer ett cirkulärt, symbiotiskt arbete.

Bengt Fellbe från Bjuv håller med och poängterar att ett stort problem ligger i att stora aktörer inte helt förstår de mindre aktörernas behov. ”Större industrier eller aktörer kan ofta uppfattas som bromsklossar, men många gånger handlar det om att vi inte förstått vilka behov mindre aktörer har. Berätta för oss vad ni behöver så att vi redan från start förstår vad som behövs.”

_DSC4621

Studieturer
Dagen avslutades med att konferensens deltagare fick välja mellan två studieturer. Ena turen gick mot Lund och Medicon Village för att se mer av ectogrid. Den andra studieturen åkte mot Malmös hamnområde för att höra mer om det symbiotiska samarbeten mellan Sysav, CMP, VA Syd och Eon.

 

Här kan du läsa om konferensens andra dag

Enkät för fastighetsägare

Hjälp oss att utveckla Resursdeklarationen genom att svara på några frågor i den här enkäten. Stort tack!

I Arbetspaket 3 är målsättningen att utveckla koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar (energi / vatten / avfall ) samt att utveckla så kallade ”resursdeklarationer” som ett verktyg för att visualisera resursanvändning och cirkulära flöden på byggnadsnivå.

Projektdeltagare har tagit fram en enkät med syfte att utvärdera kunskap och intresse kring cirkulär resursanvändning både på fastighet och stadsnivå, CO2 utsläpp kopplat till resursanvändningen och ekonomiska samt regulatoriska incitament kopplat till beteendeförändring för att öka resurseffektivitet. Enkätens syfte är att undersöka fastighetsägares intresse av att använda ett verktyg för cirkulär resursanvändning som grund till fortsatt vidareutveckling.

Vi  i projektet Delad Energi är dubbel energi ber därför er fastighetsägare om hjälp med att svara på denna enkät. Enkäten tar bara några minuter att fylla i och svaren skulle vara till stor hjälp för oss i den fortsatta utvecklingen av resursdeklarationer.

Klicka här för att komma till enkäten!

Stort tack för din medverkan.

Registreringen är öppen!

Header_registrering

Eventet riktar sig till företagare, samhällsutvecklare, politiker, myndigheter och forskare med intresse för symbiossamverkan.

Årsmöte för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
Den 23-24 oktober är det åter igen dags för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis (SNIUS) årsmöte, som i år hålls i Malmö. Vi är glada att kunna anordna detta spännande event med intressanta ämnen, case, talare och studiebesök.

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi
Under eventet kommer vi även presentera slutresultatet för projektet Delad energi är dubbel energi, som verkat sedan 2015 för att främja industriell och urban symbios i Malmö.

Registreringen är öppen!
Klicka här för att komma till registreringen. Här hittar du även programmet som uppdateras efterhand. 

Och sprid gärna informationen i ditt nätverk!

Vid frågor om eventet, vänligen kontakta:
Malin Norling, malin.norling@malmo.se
Murat Mirata, murat.mirata@liu.se

Footer_mail190425