Alla inlägg av Malin Norling

Socialdemokraterna vill fokusera på industriell symbios

Socialdemokraternas främsta åtgärd för att få näringslivet att möjliggöra hållbara omställningar är att stödja cirkulära affärsmodeller. ”Regeringen uppdrog i juli 2016 till Vinnova att stödja klusterbildningar och industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller”, svarar partiet i Aktuell hållbarhets granskning av samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar.

Tidningens expert, Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, kommenterar:
”En riktigt bra åtgärd som lyfts upp är att stödja cirkulära affärsmodeller genom klusterbildning och industriell symbios.”

Läs hela artikeln på Aktuell hållbarhets hemsida.

Filmen "urban symbios lyfter Malmö" på Kiviks Museum . Foto: Kiviks Museum

Delad energi på Kiviks museum

”Urban symbios lyfter Malmö” visas i Kivik

Delad energis egen film har fått ”segel” och visas hela hösten 2018 på Kiviks museum (året ut). Temat för utställningen är Hanöbukten och cirkulär ekonomi som ett hållbart alternativ för framtiden, för att kunna rädda våra hav och vattendrag. Utställningen är ett samarbete mellan muséet, World Maritime University och Samverkan för Hanöbukten.

Även vår partner Murat Mirata, Linköpings Universitet, syns på utställningen.

Urban symbios i Kanada

Den 14 juni deltog en delegation från Malmö stad i en workshop i Halifax, Kanada: BUILDING A TRANSATLANTIC OCEAN PARTNERSHIP: Swedish-Canadian Workshop. Temat för mötet varcircular economy initiatives for Coastal/Marine Regions and how to build up long lasting transformative partnerships”. Som en del av Malmö stads presentation användes filmen ”Urban Symbiosis in Malmö” som en mycket effektiv och intresseväckande introduktion till temat. Delegationen fortsatte därefter till Ottawa för ett fyradagarsbesök som en del av det samarbete som finns mellan städerna. Även här användes filmen och Ottawa är nu intresserad av att lägga till industriell symbios som ett en del av samarbetet.

Green Port Congress i Venedig 12-14 oktober 2016

Redan på Green Port Congress (GPC) i Köpenhamn 2015 presenterades industriell symbios för deltagarna. Detta ledde till att CMP och Malmö stad fick en gemensam inbjudan till årets event i Venedig, för att berätta om det arbete som sker inom Delad Energi. Fokus i presentationen var den gemensamma vision som arbetats fram i projektet och vilka möjligheter det innebär för att utveckla en mer hållbar hamnverksamhet tillsammans med närliggande aktörer.

Petra König, miljöchef CMP och Malin Norling, klimatstrateg Malmö stad höll en gemensam presentation som i under dagens flöde av dylika stod ut i sammanhanget. Den var fartfylld, innehöll mycket bilder och två presentatörer som växlade sinsemellan.

Presentationen skapade intresse eftersom den visade på möjligheter att skapa gemensamma visioner mellan flera olika aktörer, kan växa och att den kan leda till nya, cirkulära affärer.

Det var även mycket lärorikt att som icke hamnoperatör (Malin, Malmö stad) lyssna och lära om de frågor som hamnar brottas med miljömässigt – allt från bullerdämpning under vatten för att skydda valbeståndet till att naturgas anses vara ett ”framtidsbränsle” (alla höll ej med) för hamn- och fartygsbranschen.

Kongressen hölls i en av Venedigs kryssningsterminaler och gav möjlighet att se några av dessa fartyg tätt inpå. Lokaliseringen till Venedig gav också insikt i hur sårbar själva staden är, under kongressens sista dygn regnade det konstant och vattennivåerna steg över breddarna inne i staden.

GPC är en årlig mötesplats för hamnmyndigheter, terminaloperatörer, rederier och logistikoperatörer att diskutera och lära sig mer om hållbara lösningar m m för kunna driva en mer miljömässig hamnverksamhet.

Värdhamn för kongressen 2017 är Amsterdam, då vill vi presentera projektets slutresultat. Vad tycker vi att det ska vara?

Kongressens officiella rapportering om årets event.