Alla inlägg av Lotta Hansson

Delad Energi delar med sig

Välkommen till Nordic Clean Energy Week (NCEW) 21 -25 maj 2018 i Malmö! Och extra speciellt välkommen på vårt event Smart industry through circular economy den 23 maj kl 10.00-10.45!

NCEWheaderdede

När energivärlden kommer till Malmö under NCEW tar vi chansen att lyfta fram Delad Energi. Under tisdag och onsdag hittar ni oss på arenan för Smart Industry på Studio (Nordenskiöldsgatan 24 Malmö) där vi har en utställningsplats. Samtliga partners kommer att finnas på plats ambulerande under dagarna så passa  på att besöka oss och diskutera eller ställa frågor. Missa inte vårt event den 23:e där vi bjuder på filmpremiär och flera talare kommer att berätta om erfarenheter och framgångsfaktorer i Malmös arbete med industriell symbios.

Anmäl dig här!

Vad är NCEW?
De nordiska länderna och EU står värd för världens största energiministermöten. Politiker på absolut toppnivå samlas i Malmö och Köpenhamn för att gemensamt aktivera de globala klimatmålen och påskynda omställningen till fossilfri och hållbar energi. Och samtidigt; för alla som inte är ministrar – men ändå brinner för energifrågan – skapas ett kluster av öppna events, mötesplatser och workshops. Alla är välkomna. Och det är gratis. Ungefär som i        Almedalen. Men nu i Malmö – och på ett stråk mellan Studio, Malmö Live och Malmö Börshus. Möt andra inom näringsliv, organisationer och forskning på plats.

projektpatrtners

Nätverk för industriell symbios!

Tänk om vi kunde öka energieffektiviteten genom att dela på resurser. Just nu är ett nytt nätverk under uppstart för er som arbetar med eller är intresserade av industriell symbios i Skåne.

Nätverket för industriell symbios i Skåne är ett regionalt nätverk för skånska kommuner och offentliga bolag. Det kommer att erbjudas erfarenhetsutbyte och arrangemang av kompetensutveckling i form av studieresor och seminarium. Men framför allt kommer nätverkets fokus och uppdrag att utvecklas tillsammans med medlemmarna för bästa möjliga resultat.

Nätverket kommer att styras från Energikontoret Skåne som är medlem i det nationella nätverket för industriell symbios och finansieras genom projektet Urban Baltic Industrial Symbiosis med stöd från Interreg Södra Östersjön och Energimyndigheten till och med 2019-12-31 och är alltså kostnadsfritt.

Vem kan vara med?

Nätverket riktar sig till de skånska kommunerna och de offentliga bolag som finns i Skåne. Exempelvis kan näringslivsutvecklare, planerare, miljö- och energistrateg vara med. Eller om du jobbar på ett offentligt bolag inom fastighet, energi, avfall eller motsvarande.

Verkar det lockande?

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Cecilia Thapper: cecilia.thapper@kfsk.se

Studieresa om industriell symbios

Den 18-19 april arrangerades en studieresa i Skåne inom projektet        Urban Baltic Industriell Symbios (UBIS). Partners från Danmark, Litauen, Polen, Tyskland och Sverige fick besöka och inspireras av exempel på industriell symbios i Landskrona, Bjuv och Malmö. Malin och Ellen från Malmö stad passade också på att berätta om Delad energi i Malmö

Det första stoppet var företaget Boliden Bergsöe i Landskrona.  Boliden Bergsöe är en av Europas största företag för att återvinna bly, huvudsakligen från batterier. 70% av det återvunna blyet återanvänds i ny batteriproduktion. Spillvärmen från anläggningen används till att driva en fiskodling. Boliden är ett intressant exempel på hur ett företag kan analysera sina outnyttjade resurser för att hitta symbiosmöjligheter i verksamheten.

Efter Boliden styrde kosan mot Bjuv, en kommun som ser cirkulär ekonomi och industriell symbios som hörnstenar i kommunens näringslivsutveckling. Där besökte deltagarna Findus tidigare lokaler och fick veta mer om hur kommun och näringsliv samverkar för att fylla området med nya spännande företag.

Dag två samlades alla i Malmö för en förmiddag med seminarium och workshop. Malin   Norling och Ellen Corke presenterade symbiosarbetet i Malmö Stad, Murat Mirata från Linköpings Universitet berättade om senaste forskningsresultat och Carl Zide från Loop Rocks visade ett inspirerande exempel på en delningsfunktion för fyllnadsmassor och sten från byggarbetsplatser, som minskar behovet av nytt material.

Första frukostmötet i Delad energi steg 3!

Vi återupptog en uppskattad mötesform från Steg 2 och träffades över frukost en förmiddag i april.

Detta var ett tillfälle för alla som arbetar i projektet att lära känna varandra, dela erfarenheter, och diskutera aktuella frågor.

16 personer deltog och mötet inleddes med att Malin, som är projektledare från Malmö stad, presenterade en lägesrapport. Hon informerade bland annat om att en film kommer att tas fram för att visualisera industriell symbios. Premiär på denna blir under Nordic Clean Energy Week.  Under mötet diskuterade vi även vad budskap och innehåll för vårt deltagande i Nordic Clean Energy Week. Frågan väckte stort engagemang och många bra idéer kom fram. 

Vi fick också ta del av VA SYDS arbete med utveckling av nytt koncept för återbruk och Eon berättade om kretsloppslösningar på stad/systemnivå med integrerat grepp mellan energi, avfall och VA. Deltagarna bidrog med tips och idéer om hur innovationerna kan utvecklas ytterligare!

Nästa frukostmöte är den 13 juni!  

Två lyckade workshopar med återbruksaktörer!

Nu är framtagandet av nytt återbrukskoncept för ökad resurseffektivitet och sysselsättning igång.

Nu har VA SYD och Sysav kickat igång det spännande arbetet med att ta fram nytt koncept för återbrukcentral och en omdaning av återvinningscentralerna. Fokus ligger på att förstå hur vi kan skapa nytta för att få fler saker att cirkulera.

En del av detta har varit genom två kreativa workshopar som hölls den 14 mars och 11 april på STPLN tillsammans med både små och stora återbruksaktörer, de kommunala avfallsorganisationerna och staden. Syftet med workshoparna var att först få lära känna avfallet som kommer in till våra återvinningscentraler och därefter kartlägga utmaningar kring att få materialet i cirkulation. I nästa steg togs lösningar till utmaningarna fram bland annat genom att få skissa på karta över området där den nya återbrukscentralen ska etableras. Många intressanta och innovativa lösningar samverkades fram, vilket kommer att bidra till konceptutvecklingen.

- En skiss av deltagarna som formulerade lösningen_en kreativ återbrukscentralEn skiss av deltagarna som formulerade lösningen ”en kreativ återbrukscentral”.

Workshoparna hölls som en del av Amanda Möllers examensarbete. Amanda läser Ekosystemteknik på LTH i Lund.

Delad energi deltog på Vinnovas innovationsdag

vinnovaDen 22 mars samlades 400 personer för en interaktiv, engagerande och utmanande dag med målet att stärka svensk innovationskraft. Möten, kunskap, samtal och föreläsningar fyllde Vinnovas lokaler.

Från miljöförvaltningen i Malmö stad deltog Malin Norling, projektledare,  Per-Arne Nilsson, avdelningschef på miljöförvaltningens strategiska avdelning samt Kerstin Åkerwall, miljödirektör.

Vinnovas hemsida hittar du inspirerade material, bilder och intervjuer från dagen.

Evenemangstips för cirkulära företag och organisationer

Jobbar du på ett företag eller en organisation som erbjuder produkter och tjänster som utgår från den cirkulära ekonomin? Då vill CirEko, Repamera och SB Insight gärna träffa dig och bjuder in dig till ett frukostmöte och nätverksträff. Träffen är kostnadsfri.

I Malmö sker träffen den 9 maj kl 7:30-9:30 hos Green Furniture Concept. Du kan också välja att träffas i Göteborg eller Stockholm.

Du får: 

  • möjlighet att utbyta erfarenhet med andra som har en cirkulär affärsmodeller
  • höra Erik Hedén Elvingsson, SB Insight, prata om den nordiska marknaden för cirkulär ekonomi utifrån sin senaste rapport ”The Nordic Market for Circular Economy”
  • veta mer om CirEko, Näringslivets arena för Cirkulära Affärer
  • tillsammans med Henning Gillberg, Repamera, vara med och planera den nationella kampanjen White Monday 19 nov – en motpol till Black Friday – www.whitemonday.se

Programmet för dagen hittar du i inbjudan: Inbjudan Nätverksträff 9 maj 2018 (002)

Anmälan sker till kontakt@cireko.se

Välkommen!

CirEko är en non profit-organisation vars mission är att underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi. www.cireko.se

bild1

ÅVC och återbruk – workshop del 2

Den 14 mars höll VA SYD en workshop där utmaningar kartlades för den nya återvinningscentralen (ÅVC) som ska etableras i östra Malmö. Nu bjuder VA SYD in till en uppföljande workshop den 11 april där vi hittar lösningar på utmaningarna om hur avfall från återvinningscentraler kan återbrukas. För att kunna ta hand om flödena behövs nya innovativa idéer och lösningar. Syftet i del 2 är att förstå olika återbruksaktörers behov och att hitta lösningar. Även om du missade den första workshopen är du välkommen att delta i den andra.vasyd