Alla inlägg av Emma Ricci

Lär dig mer om Urban symbios på 4 minuter

Komprimerad kunskap i kortfilm

Kunskapshöjande och beteendeförändrande insatser är en viktig del av det symbiosfrämjande arbetet vi gör inom ramarna för vårt projekt.

Vi har därför gjort en film som på fyra minuter ger en liten inblick i hur vi arbetat med urban och industriell symbios här i Malmö de senaste åren.

Välbesökt seminarium på Nordic Clean Energy Week

Under rubriken ”Smart industry through circular economy” möttes Delad Energis projektpartners på scenen och delade med sig av exempel och erfarenheter.

En faktor som nämndes av flera involverade var hur viktigt det är att Malmö som stad är drivande i att skapa en arena och en mötesplats för det här samarbetet. Nu fortsätter diskussionen om hur offentliga och privata aktörer kan mötas och skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling som naturligt krokar arm med systemägarna, akademin och näringslivet.

Utställning_NCEW_Dede3_Ellen C_webb

Några av dagens rubriker var:

  • Innovative collaborations – collaborative innovations
  • Governance without borders
  • From I to WE
  • Utility management to Resource management

Ellen Corke, klimatstrateg på Miljöförvaltningen Malmö stad har haft flera givande samtal under veckan. Hon säger:

”Det är inspirerande att vara en del av arenan Smart industry och att vi tillsammans kunnat lyfta fram vårt gemensamma arbete här idag. Nu ser jag särskilt fram emot att ytterligare etablera och implementera det symbiotiska arbetssättet i Malmö stads organisation.”

 

Delad energi på Nordic Clean Energy Week

I maj 2018 står Sverige tillsammans med de nordiska länderna och EU värd för världens största energiministermöte med Malmö och Köpenhamn som värdstäder! I samband med mötena arrangeras Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen.

Delad energi-konsortiet bjuder in till ett seminarium den 23 maj under sessionen ”Smart industri” för att berätta om det unika samarbetet för att skapa industriell och urban symbios i Malmö. Tillsammans kommer man längre och det är det som är temat för seminariet med namnet ”Sharing in the Malmö port area”.

Presentation, diskussion och filmpremiär står på programmet.

Håll koll på programmet för att kunna delta på just vårt seminarium; https://nordiccleanenergyweek.com/sessions/smart-industry/

NCEW

VA SYD bjuder in till workshop

En ny återvinningscentral kommer att etableras i östra Malmö inom tre år.  Vi tror att det går att minska avfallsmängderna genom ökat återbruk. Men hur? VA SYD bjuder nu in till en workshop för att fler som har kunskap och erfarenhet ska kunna bidra med nya innovativa idéer. Syftet är att förstå olika återbruksaktörers behov och utmaningar. vasyd

Kick-off: Delad glädje är dubbel glädje

Härifrån och i mål

Alla medverkande projektpartners träffades för att starta upp projektåret 2018 tillsammans. Vi sågs på STPLN i västra hamnen för en eftermiddag fylld av både projektfakta och kreativa inslag.

Projektet är uppdelat i 9 olika arbetspaket. Vi tog tillfället i akt och presenterade projektets olika delar för varandra lite mer ingående. Presentationerna tog avstamp i ”2019- här är vi när vi just gått i mål.”

 

ÅterSkapa gav oss en utmaning

Hur skapar du kreativt utan att ha full kontroll över en process? Hur samskapar du med dina kollegor och projektpartners med återbrukat material? Här fick vi hjälp av ÅterSkapa som bedriver sin verksamhet i källaren på STPLN. En både nyttig och rolig övning för oss alla.

aterskapacollagewebb

De flesta av oss känner varandra sedan projektets tidigare faser och några nya ansikten har trevligt nog adderats till gruppen. Nu ser vi fram emot att fortsätta jobba tillsammans!

Delad gladje ar dubbel gladje

 

Miljötillståndsdagen om cirkulär ekonomi

Den årliga konferensen Miljötillståndsdagen arrangeras av Sydsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Miljörättsföreningen och Länsstyrelsen Skåne. I år fokuserar dagen på en hållbar konsumtion och produktion i en cirkulär ekonomi.

För att uppnå det krävs mer kunskap om konsumenters och företags beteenden och samverkan mellan näringsliv och myndigheter. Bland annat talar Andrea Hjärne Dalhammar, jurist på Miljöförvaltningen i Malmö,  om tillsynens betydelse i arbetet med att förebygga avfall och minimera dess effekter. Hon poängterar:

Andrea_H_Dalhammar_webb

 

”Verksamhetsutövarna har både ansvar och möjligheter att förekomma tillsynen genom att hitta egna, hållbara lösningar.”

Nytt år och ny energi!

Det blåser cirkulära vindar

Vi inleder året med att känna stark medvind i vårt arbete med cirkulär ekonomi, urban och industriell symbios. Visst märker ni det också? Att det pratas och skrivs allt mer om det vi arbetar med i Delad energi är dubbel energi?

Vi ser fram emot ett spännande 2018!

header_urban symbios_apsis

Vinnova beviljar medel för en fortsättning på Delad Energi är Dubbel Energi

November bjöd på glädjande besked

Vi har fått finansiering från Vinnova för att arbeta vidare med projektet Delad energi är dubbel energi. Malin Norling, projektledare på miljöförvaltningen, säger:

”Nu kan staden tillsammans med näringslivet ta nästa steg i att stärka Malmös cirkulära ekonomi och hållbara stadsutveckling via urban och industriell symbios. Precis det som behövs för att fortsätta etablera Malmös symbiosfunktion.”

Delad Energi är Dubbel Energi startades 2015 och har idag ett starkt nätverk av aktörer som har skapat både affärer och verktyg för fortsatt främjande av industriell symbios. Genom att parallellt arbeta med ett flertal cirkulära affärsmodeller kommer projektet att stärka stadens och näringslivets hållbara inriktning.

Det handlar om att bygga upp smarta samarbeten och relationer där verksamheter och andra aktörer på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara allt ifrån spillväme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen…hur kommer de bäst till nytta?

Andra begrepp som speglar samma slags tankegångar är cirkulär ekonomi, grön ekonomi och delningsekonomi. Vi har valt att fokusera särskilt på den delen av den urbana symbiosen som kallas för industriell symbios och som syftar till etablerade samarbeten mellan industrier och verksamheter.

Delad Energi är Dubbel Energi använder industriell symbios som arbetsmetod och affärskoncept för att restflöden ska utnyttjas som innovativa resurser i en cirkulär ekonomi.Delad energi är dubbel energi vill använda industriell symbios-konceptet som ett arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i stor skala.

Projektpartnerns i projektets nästa fas är utöver ​Malmö stad även ​VA SYD, ​SYSAV Utveckling, ​E.ON, ​Sustainable Business Hub, ​Linköpings universitet och ​WSP.

Vi är överens om att:

  • Urbana och industriella symbioser skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.
  • Urbana och industriella symbioser är en självklarhet inom hållbar stadsutveckling – redan idag.

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till Malin Norling som är projektledare och klimatstrateg på Malmö stads miljöförvaltning.

E-post: malin.norling@malmo.se
Telefon: 0706-342084

header_urban symbios_apsis

Nu avslutas DeDe 2

Projekttiden för Delad Energi är Dubbel Energi steg 2 är slut, men arbetet med industriell symbios i Malmö fortsätter såklart!

Under projektets tid har  seminarier, studiebesök, studentarbeten, kartläggningar, rapporter, frukostmöten, investeringar, tester, konferenser och hårt arbete lett till att vi breddat kunskapen om industriell symbios och möjliggjort nya arbetssätt och tekniker.

Genom att följa projektet i vår tidslinje här på deladenergi.se kan du se några av de viktigaste händelserna under projekttiden. För att läsa rapporter, studentarbeten och bilder som sammanställts under projektet kan du titta in på sidan projektresultat. En sammanställning om den utvärdering som gjorts av projektet kan du hitta här.

Tidslinje

Resan mot en cirkulär stad har bara påbörjats, och vi fortsätter arbetet med urban och industriell symbios. Inte minst genom att just idag skicka in en ansökan till Vinnova för att få fortsätta projektet i steg 3, där vi hoppas kunna realisera och implementera de arbetssätt och verktyg som tagits fram under steg 2. Därmed säger vi inte hej då, utan på återseende!

Samtliga partners logos

 

deladenergi.se som digital mötesplats

Digital mötesplats inspirerar

Det finns all anledning att prata om, lyfta fram och upprepa vilka stora möjligheter det finns i det cirkulära och symbiotiska förhållningssättet. Projektmedlemmar har fått frågor, ställt upp som talare på konferenser, tagit emot studiebesök och blivit citerade i olika sammanhang.

Även deladenergi.se har blivit en viktig plats för oss inom projektet att samla och synliggöra vårt arbete. Vi hoppas även att vi ska kunna inspirera andra – vi är bara i början av den symbiotiska utvecklingen!

Nedan får du en liten inblick i vem som har besökt just vår projektsida under projekttiden.

webb5

webb3webb4

webb2

webb1