Alla inlägg av Daniel Skog

160630_Samarbete_i_Malmö_hamn_ger_miljövinster_-_Aktuell_Hållbarhet_Tema

Delad energi i Aktuell Hållbarhet

I sommarnumret av Aktuell Hållbarhet finns en redaktionell annons om Delad energi där projektet beskrivs. I reportaget kan vi bland annat höra projektledare Ellen Corke uttala sig om vinsterna med projektet.

– Vi har etablerat en plattform för att diskutera utvecklingsfrågor. Det gör det enklare att hitta bra lösningar och komma på nya idéer, säger Ellen Corke.

Läs hela reportaget här

Projektmöte hos Lantmännen

I slutet av maj hölls ett projektmöte inom Delad energi med minst sagt goda utsikter. Från taket av Lantmännens fastighet i Malmö hamn är utsikten milsvid. Och några trappor ner i mötesrummet var framtidsutsikterna och vidsträckta. Martin Engström från Lantmännen presenterade hur de i sin anläggning i Norrköping producerar etanol med mycket god klimatprestanda. Anledningen till etanolen har närapå dubbelt så god klimatprestanda som importerad majsetanol är att de använder restvärme till processen och både fångar upp koldioxiden för användning samt gör foder av dranken, industriell symbios helt enkelt!

Frukostmöte om funktionsupphandling

Funktionsupphandling för banbrytande tekniker
Visste du att 99 procent av den offentliga upphandlingen i dag är produktupphandling? Hur utförs upphandlingen på bästa sätt för att ge innovativa lösningar genomslag? Tänk vad som skulle hända om sättet att upphandla gav banbrytande tekniker samma chans som de gamla beprövade.

Charles Edquist, professor i innovation, berättar om lösningen på problemet: funktionsupphandling. Med funktionsupphandling upphandlar du rent vatten i stället för reningsverk, decibelnivå i stället för bullerplank, inomhustemperatur i stället för värme och kyla. På så sätt öppnas dörren för helt nya lösningar, utanför boxen.

Program och anmälan: http://www.sbhub.se/kalendarium-7/funktionsupphandling-for-banbrytande-tekniker

Studiebesök i Norrköping

Den 19-20 november åkte Malmö stad och E.ON på besök till Norrköping för att studera den industriella symbiosen på Händelö närmare. Presentationer hölls från Norrköpings kommun, Lantmännen, E.ON och Linköpings universitet.

Nu startar vi upp Delad energi är dubbel energi!

I slutet av september 2015 drogs det Vinnovafinansierade projektet Delad energi är dubbel energi igång i Malmö. Inom projektet utvecklar vi processen där hamnen ska visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios, fokuserat på energisystem, utnyttjande av restvärmeflöden.

Delad energi har tolv olika partners: Malmö stad, E.ON, Linköpings universitet, WSP, Sysav, SLU, Gyllebo gödning, CMP, VA Syd, Lantmännen, Sustainable Business Hub, Norcarb Engineered

Här kan du läsa mer om projektets bakgrund och innehåll