Alla inlägg av Annie Bengtsson

Exempel på visualisering av resursdeklarationen som tas fram i AP3.

Pilotprojekt i AP3:

Resursdeklarationen har testas på en av Wihlborgs kontorsfastigheter

Arbetspaket 3 i Delad Energi handlar om att finna kretsloppslösningar med integrerat grepp mellan energi, avfall och VA. Ett sätt att uppnå detta fokuserar på att ta fram arbetsmodell/koncept för optimering av energi- och resurseffektivitet på fastighetsnivå. Därför har resursdeklarationen utvecklats under våren och sommaren 2018 med hjälp av workshops i respektive område, energi, vatten och avfall, där mätdata, cirkulära flöden och visualisering diskuterats. Under hösten 2018 kommer resursdeklarationen testas och valideras i tre olika pilotprojekt: en kontorsfastighet, en skola, och ett äldreboende. På respektive pilotprojekt kommer modellen utvärderas med verklig data, samtidigt som resursdeklarationens brister, möjligheter, incitament och utvecklingspotential identifieras.

Första pilotprojektet tillsammans med Wihlborgs har nu börjat. Vid första mötet testades resursdeklarationen i en av företagets kontorsfastigheter. Processen flöt på bra och modellen visade potential att vara till stor nytta för förvaltare och drifttekniker.

FINANSIERINGSWORKSHOP PÅ WSP 9 JUNI 2016

Delad Energi och WSP bjöd in till en workshop kring temat cirkulära finansieringslösningar. Mötet mellan finansiärer, statliga utredare och företag med konkreta idéer, behov och utmaningar utmynnade i intressanta diskussioner: Vems uppgift är det att skapa plattformer för cirkulära affärsmodeller att frodas i? Hur integrera andra värden än rent moneräta i balansräkningen? Vilka möjligheter finns för offentliga aktörer att gynna cirkulära företag utan att snedvrida marknaden? Hur paketera affärsidén så att den blir attraktiv för finansiärer? Hur hantera gränsdragningar och risker som uppstår i samverkan mellan organisationer?

Charlotte Hauksson, WSP,  summerade dagen med: ”Samverkan, tillit och mod. Här nere i Skåne kör vi, vi har massor av idéer, vi vill testa. Det är inte slut nu, det är nu vi börjar. Vi återkommer!”.

Läs anteckningarna från dagen här: PM Finansieringsworkshop på WSP 9 juni 2016

CA_TEMP_1_N31_webview

Spanare & Spejare på WSP

WSP:s roll i Delad Energi-projektet är bland annat att arbeta med matchmaking. Nu har vi dragit igång ett parallellt internt projekt på WSP som dockar in väl till detta. Läs nyheten nedan, och fundera på hur detta kan vara till hjälp för just din organisation.

Nu startar vi vårt WSP Spanare & Spejare nätverk

En organisation och arbetssätt som kan hjälpa ditt företag/nätverk/organisation hitta nya lösningar, affärspartners eller etablera er på nya marknader.

WSP är ett teknikkonsultföretag med expertis inom bl.a. miljö & hållbarhet, infrastruktur och byggnation. Våra konsulter har ett brett kontaktnätverk över hela Sverige  och vet vad som är senaste nytt inom sina respektive områden. Detta vill vi att våra kunder ska få nytta av och därför har vi satt ihop ett kompetensnätverk av ”Spanare och Spejare” som har koll på vad som händer i de olika affärsområdena runtom i Sverige, vi tror nämligen att samverkan mellan ämnesdiscipliner skapar innovation och hållbarhet på långsikt: Vilka företag och organisationer behöver nya miljötekniklösningar; Vilka cleantech-företag erbjuder lösningar på nya utmaningar; Vilka söker samarbete; Vilka vill driva innovations & utvecklingsprojekt? Initialt fokuserar vi på matchmaking inom cirkulär ekonomi, industriell symbios, cleantech och hållbarhet. Vi har även nära samarbete med våra WSP-kontor i Kanada och ett löpande utbyte av företag som vill importera/exportera alternativt etablera sig i de olika länderna.

Vad ser du för möjligheter inom detta? Vad vill du att vi ska Spana och Speja efter åt dig? Hör av dig så pratar vi om vilka möjligheter som finns!

Annie Bengtsson, tel 010-722 61 71
John Karlsson, tel 010-7226392
Charlotte Hauksson, tel, 010-7226268