ÅVC och återbruk – workshop del 2

Den 14 mars höll VA SYD en workshop där utmaningar kartlades för den nya återvinningscentralen (ÅVC) som ska etableras i östra Malmö. Nu bjuder VA SYD in till en uppföljande workshop den 11 april där vi hittar lösningar på utmaningarna om hur avfall från återvinningscentraler kan återbrukas. För att kunna ta hand om flödena behövs nya innovativa idéer och lösningar. Syftet i del 2 är att förstå olika återbruksaktörers behov och att hitta lösningar. Även om du missade den första workshopen är du välkommen att delta i den andra.vasyd