Announcement Date: 2016-05-31

Nätverksträff som senare resulterar i en gemensam vision.