Coffee in kettle boiler pot.

Det sista frukostmötet för projektmedlemmarna.

Samtliga partners logos