Announcement Date: 2017-04-06

Frukostmöte hos SBH

Nätverket och några av de projekt som har tydligast koppling till industriell symbios presenterades.