SBHUB_LOGOTYPE_COLBLACK_CMYK

Frukostmöte hos SBH

Nätverket och några av de projekt som har tydligast koppling till industriell symbios presenterades.