Announcement Date: 2017-02-01

Frukostmöte hos Linköpings universitet

Sotenäs Symbioscentrum och universitetets egen forskning ligger i fokus.