Utredning om restvärmebaserad livsmedelsproduktion påbörjas.