Announcement Date: 2016-08-15

Utredning om restvärmebaserad livsmedelsproduktion påbörjas.