Aktörer, resursflöden och symbioser i Malmös hamnområde

Malmös hamnområde är inne i en mycket expansiv fas.
Det finns stora möjligheter redan idag!

 

potentiellasymbioser_alla_och_pumparnaNamnlöst-1

aktorer_alla