Affärsmodell för låggradig värme

Måndagen den 13 juni presenterade Martina Svensson sitt examensarbete ”Affärsmodell för låggradig restvärme” som framtagits för industriell symbios i Malmö, och specifikt för Sysav. Martina har studerat Energi – Miljö – Management på Linköpings Universitet, och examensarbetet skrevs även genom LiU med Stefan Anderberg som examinator och Murat Mirata som handledare. I huvuddrag är arbetet … Fortsätt läsa Affärsmodell för låggradig värme