Affärsmodell för låggradig värme

Måndagen den 13 juni presenterade Martina Svensson sitt examensarbete ”Affärsmodell för låggradig restvärme” som framtagits för industriell symbios i Malmö, och specifikt för Sysav. Martina har studerat Energi – Miljö – Management på Linköpings Universitet, och examensarbetet skrevs även genom LiU med Stefan Anderberg som examinator och Murat Mirata som handledare.

I huvuddrag är arbetet upplagt i tre delar; en teoridel där affärsmodeller och nyckelelement har studerats, en fallstudie för industriell symbios i Malmö och låggradig restvärme hos Sysav, samt en diskussion där de två tidigare delarna sammanförs för att formulera själva affärsmodellen. Resultatet belyser bland annat vikten av samverkan och att gemensamma investeringar, t ex i infrastruktur, bör vara en del i den framtida utvecklingen. Viktigt är också de relationer som byggs upp genom projekt som Delad energi, och en fråga är hur dessa kan skapa informella styrningsmekanismer. Förutom att ge inblandade aktörer en bra bakgrund och utgångsläge för att formulera en affärsmodell, så pekade även Martina på vilka frågor som nu är viktiga att arbeta vidare med för att realisera affären.

För att sammanfatta; ett väldigt intressant och användbart arbete som vi i projektet kommer ha nytta av. Rapporten kommer inom kort, tills dess kan den intresserade få mer information genom Martinas presentation. Grattis Martina till väl utfört arbete, och tack för ditt bidrag till Delad energi!

Affärsmodell för låggradig restvärme – Martina Svensson