Välkomna att delta i redesigntävlingen Upcycle Challenge!

I årets utmaning RE:DENIM ska deltagarna ge kasserade/begagnade denimkläder ett nytt liv genom att upcycla och designa om dem till nya fantastiska deminprodukter. Deltagarna tävlar bland annat om upp till 15 000 kronor. Tävlingen arrangeras i år av Sysav.

Vilka kan delta?
Alla kreatörer som brinner för hållbar design och har tillgång till symaskin är välkomna. Enskilda deltagare kan anmäla sig och tävla med sin design i kategorierna ”Bästa look” och ”Bästa funktion”. Är ni 2– 3 personer som vill delta tillsammans, kan ni bilda ett lag och tävla i kategorin ”Bästa kollektion” med en serie denimprodukter.

Vad, var och när?
Deltagarna bjuds in till en digital kick-off den 26:e februari (save the date!) Tävlingsperioden (skapande i egen hemmaverkstad) pågår mellan den 6–22 mars. OBS! Deltagarna måste kunna hämta textilmaterial på Sysav i Malmö. Deltagarna tävlar bland annat om upp till 15 000 kronor.

Sista anmälningsdag är 16 februari.

Läs mer och anmäl dig här!

Upcycle Challenge har fått en uppföljare

I Upcycle Challenge i Markaryd skulle studerande inom bland annat design och hantverk på Grimslövs folkhögskola och Linnéuniversitetet skapa något nytt och funktionellt. Detta med hjälp av material från både återvinningscentral i Växjö och industrispill från industrier i Markaryd. Den småländska varianten har tagit ett lite annat grepp och fokuserat på att hjälpa företag att bli mer cirkulära och att använda produktionsspill till nya produkter.

Tävlingen pågick från fredag kväll 9/10 till söndag förmiddag 11/10 då det vinnande bidraget kunde utses av juryn: en snygg design av en bullervägg i överblivet formskum. Studenterna hoppas att fler liknande tävlingar arrangeras och utryckte att detta var så bra att det till och med blivit avgörande för deras framtida beslut.

Tävlingen har även hos arrangörerna gett mersmak och redan nu diskuteras ett nytt hackaton 2021. Arrangörer av tävlingen i Markaryd var Johanssons design, NIBE, Region Kronoberg, Markaryds kommun, Företagsfabriken, Drivhuset, Linnéuniversitetet samt Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM).

Det är mycket glädjande att tävlingskonceptet tagits vidare, och vem vet – det kanske kommer ännu fler uppföljare! Cliff hanger!

Bullerväggen som togs fram i hackaton i Markaryd. Vit vägg av formskum.
Bild från Hackaton i Markaryd

Ny pop-up återbrukstjänst testas i Malmö

Under några tisdagar i augusti och september testas ett nytt koncept för en mobil återbrukscentral. På Claesgatan samt Sevedsplan i Malmö kan Malmöborna lämna avfall på ett säkert sätt samt fynda i byteshörnan. Idén utvecklades till viss del under projektet Delad energi är dubbel energi.

För att göra det enklare att lämna avfall på ett enkelt och säkert sätt testar nu VA Syd tillsammans med Malmö stad att göra en mobil återbrukscentral. Vid tre tillfällen på Claesgatan samt tre tillfällen på Sevedsplan kommer det slås upp en tillfällig återbruksplats under parollen ”Returen Pop-up”. Detta ska senare utvecklas till en permanent tjänst i staden.

Satsningen ska erbjuda ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart avfallssystem för den täta, gröna staden som aktiverar och inspirerar Malmöborna att ta sig uppåt i avfallshierarkin .

– Tanken är att den nya servicen ska hjälpa Malmöborna att hantera sitt avfall och sina prylar på ett bättre sätt, så att det trasiga kan bli till resurs och skapa ett cirkulärt kretslopp. Många Malmöbor saknar bil och har därför svårt att ta sig ut till de större återvinningscentralerna. Med tillfälliga, mindre pop-up återbruksplatser gör vi det mer tillgängligt att lämna sitt avfall på rätt plats, berättar utvecklingsingenjören Savita Upadhyaya från VA Syd .

På de mobila återbruksplatserna kan Malmöborna lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall samt lämna eller hämta saker för återbruk. Läs mer här.

Tjänsten utvecklas i samarbete mellan VA Syd och Malmö stad genom projektet Case Sofielund 2030 som pågår mellan 2018-2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Hållbar stadsutveckling i hamnen – affärsmöjligheter och framtida samarbeten

Onsdagen den 27 februari arrangerades ett seminarium med Malmö stad, Copenhagen Malmö Port (CMP), stadens systemägare samt aktörer i Malmös hamnområde. Alla var på plats för att diskutera möjligheter till industriell och urban symbios.

Eftermiddagen på CMP inleddes med en överraskning, Malmö fick diplom som “Årets hållbarhetsläge” för sin satsning på sjöfart genom sitt etableringskrav på marken i Norra hamnen. Utmärkelsen tillkännagavs redan 7 februari på Intelligents Logistiks konferens i Stockholm och den 27 februari landade Malmös diplom äntligen hos oss. Diplomet togs emot av Malmö stads projektledare Olle Anderberg under seminariet.

DSC_3963

Foto från vänster: Johan Ullenby, COO, Copenhagen Malmö Port, Ann-Charlotte Halldén-Åkeson, Key Account Manager, Copenhagen Malmö Port, Olle Anderberg, projektledare, Malmö stad, Lars Brinte, hamnförvaltare, Malmö stad.

Sedan tog ordinarie program vid med en kort introduktion till området industriell och urban symbios. Malin Anderberg, Kristina Lembre (miljöförvaltningen) samt Olle Anderberg (fastighets- och gatukontoret) berättade vad den kommande Masterplanen för hamnen innehåller.

Presentation: Introduktion Industriell och urban symbios

Presentation: Masterplan för Malmö hamn

Sven Olof Bernhoff från Skånefrö AB var inbjuden som inspirationstalare och berättade om resan mot att bli ett mer cirkulärt företag och fördelarna med biokol.

Presentation: Skånefrö arbetar cirkulärt

Ann-Charlotte Halldén-Åkeson och Petra König från CMP berättade att deras roll som logistikaktör skapar flera möjligheter för symbios, exempelvis genom deras starka nätverk både lokalt, nationellt och internationellt. De uppmuntrade även intresserade aktörer att kontakta dem om det finns intresse för att skapa en testbed kring någon lösning som kan passa inom ett hamnområde (petra.konig@cmport.com).

Presentation: Hållbar logistik

DSC_3982

E.on samarbetar med fler aktörer i staden för att omvandla och ta tillvara på energi. Framåt, berättade Ellen Corke, tänker E.on bland annat fokusera på att omhänderta restflöden av energi samt använda lågtemperatursystem i avgränsade områden för att skapa lokala energisystem. Ellen lyfte vikten av systemtänk i samtliga lösningar och att E.on gärna arbetar tillsammans i partnerskap för att möjliggöra smarta, innovativa symbioser. Sist berättade Ellen om E.ons närmaste projekt ute i hamnen – djupgeotermi – värme som hämtas på 7 kilometers djup.

Presentation: Samverkan kring energiinfrastruktur och energikoncept

Kerstin Hoyer från VA Syd arbetar med reningsverket Sjölunda som just nu byggs om för att möjliggöra en befolkningsökning i regionen. Då anläggningen ligger nära flera industrier ser möjligheterna till fler symbioser mycket goda ut.  Tanken är att erbjuda bland annat återvunnet vatten – renat avloppsvatten – som en resurs för vattenanvändning i industriella lösningar. Om man som aktör använder vatten och är intresserad av att i dialog med VA SYD arbeta vidare med en idé, går det bara att kontakta dem (kerstin.hoyer@vasyd.se). Även kontakter kring andra framtida samarbeten välkomnas. VA Syd arbetar redan cirkulärt idag genom att bland annat i samarbete med EON ta vara på restvärme i avloppsvattnet och uppgradera biogasen som produceras av avloppsslammet till fordonsgas.

Presentation: Samarbetsmöjligheter med ett nytt resursåtervinningsverk

Magnus Svensson från Sysav berättade om ett nytt, stort återvinningscenter i hamnområdet som kommer möjliggöra fler smarta symbioser. Det nya centret kommer bland annat användas i projektet SIPtex, världens första sorteringsanläggning för textilier. Längre fram kommer det även skapas en Material Recovery Facility (MRF)-anläggning där olika användbara fraktioner ur avfallet kommer att sorteras ut maskinellt för fortsatt användning i materialkretsloppet. De eftersöker nu samverkan med aktörer som har intresse i att använda dessa resurser (m.svensson@sysav.se).

Presentation: Malmös nya recyclingcenter

Avslutningsvis berättade Marcus Ljungqvist (Afry) om ett projekt som ska förenkla symbiosarbetet: en interaktiv karta – matchmakingverktyg. Kartan ska fungera som ett verktyg med flera funktioner, så som att visa vilka resurser som finns tillgängliga i ett givet område samt ge en överblick av stadens flöden. Verktyget har sitt ursprung i ett uppdrag som Afry fått av Malmö stad under 2019, då de skulle undersöka nyttan av en sådan karta och ta fram en skiss. Om man som aktör är intresserad av att vara en del av verktygets utveckling, är man välkommen att besvara detta korta formulär.

Presentation: Plattform för industriell symbios

Olle Anderberg avslutade eftermiddagen med att berätta att det kommer fler inbjudningar i framtiden, då hållbar utveckling av hamnen i samverkan med företagen i området är ett högprioriterat arbete. Industriell symbios kan likställas med ett verktyg för att skapa hållbar utveckling.

Efteråt kunde intresserade stanna kvar för att mingla och knyta ytterligare kontakter med varandra.

DSC_3972

Slutrapporteringen godkänd

Slutrapporteringen av projektet Delad energi är dubbel energi är nu godkänd och vi vill tacka för allt engagemang som skapat mer symbios i Malmö!

Redan i oktober 2019 höll vi en avslutningskonferens för projektet Delad energi är dubbel energi. men det var inte för än i början av februari som projektet formellt tog slut genom att slutrapporteringen blev godkänd. Vinnova lämnade goda ord och menar att rapporteringen var väl godkänd – tack alla som bidragit till detta!

Projektparterna i Delad energi är dubbel energi har under åren arbetat hårt och engagerat med att skapa en cirkulär stad med symbios i fokus. Symbios – ett ord som för många var helt främmande har idag en bredare förståelse genom den spridning som projektet bidragit till. Engagemanget och kraften i arbetet syns inte minst i resultaten som kortfattat presenteras nedan:

Svårt att läsa? Du hittar alla bilderna som PDF här!

Här kan du läsa mer om slutrapporteringen och resultatet för Delad energi är dubbel energi steg 3.

Även om projektet nu formellt är över så innebär inte det att vi slutar arbeta för en cirkulär stad. Bland annat kommer ReTuren utveckla en mobil variant av återbrukscentralen som kan dyka upp lite var som helst efter behov. Ectogrid fortsätter utforska nya marknader och arbetet med Resursdeklarationen fortsätter genom projektet Future. Arbetet med att utveckla den interaktiva kartan fortsätter genom Malmö stad och Symbiosfunktionen lever vidare för att utforska fler symbioser i staden. Även deladenergi.se kommer kommer finnas kvar ett tag till.

Tack!

Swedish Water Research-dagen 2019

Malin SWRPå sista arbetsdagen inom projekttiden för Delad energi steg 3 var Malin Norling, Malmö stad, inbjuden till Sweden Water Research-dagen tillsammans med VA Syd och Sysav för att presentera och diskutera industriell symbios med fokus vatten. Vatten är en bra grund för att starta ett symbiosarbete och det finns flera befintliga exempel i Malmö, till exempel Sjölunda avloppsreningsverk där de utvinner värme ur det renade avloppsvattnet (VA Syd och Eon).

Utöver en introduktion till industriell och urban symbios pratade presentatörerna om följande:

  • Hur långt har vi kommit med Malmös symbiosarbete? Både i våra samarbeten och enskilt.
  • Vilka är incitamenten för olika verksamheter att tänka cirkulärt?
  • Vad finns det för hinder?
  • Vad kan vi lära oss från andra länder och branscher?
  • Kan de lösningar vi tar fram appliceras på andra branscher eller öppna upp för nya samarbeten i exempelvis stadsutveckling, nybyggnation, energibesparing. Vilka möjligheter finns?

Efter diskussion kom deltagarna bland annat fram till att renat avloppsvatten är en värdefull resurs som bör användas mer och att verksamheter behöver arbeta mer cirkulärt om de ska överleva i framtiden.

Här kan du läsa mer om vad som presenterades och diskuterades under Sweden Water Research-dagen 2019

Inspirationsverkstad: Matsvinn

Den 20 november samlades ett matglatt gäng i Sofielund för att utforska resursen matsvinn. Deltagarna fick lyssna på föreläsning om matsvinn, delta i workshops och laga en hållbar lunch tillsammans.

Under förmiddagen var Corina från VÄRT – Sustainable food lab på plats för att berätta mer om matens betydelse och hur mycket mat som går till spillo – helt i onödan. Deltagarna fick bland annat delta i workshops där de utforskade råvaror på nya sätt och fick dessutom utvärdera sin egen relation till matsvinn. Förmiddagen avslutades med gemensam matlagning där deltagarna fick använda hela råvaror för att skapa en smakfull och hållbar lunch.

Under eftermiddagen höll Food Malmö och Rädda Maten en session med fokus på gemensamma åtgärder mot matsvinn i Malmö. De som deltog var en blandning av aktiva matsvinnsaktörer, engagerade malmöbor, förskolekockar, pedagoger, företagare och tjänstepersoner. Under två timmar diskuterades det livligt om problemen, utmaningarna, resonemangen och förslag på lösningar för att tillsammans tackla matsvinnet i Malmö. Just nu bearbetas materialet för att bli ett första utkast till ett White paper som projekten vill vidareförmedla till personer i mandatpositioner i Malmö.

Upsyched – Återbruk, kreativitet och hållbarhet

På lördag 7 december kommer du mellan 12.00-20.00 kunna ta del av återbruksutställningar, konst från ”avfalls” material, workshops och diskussionslekar, kreativa aktiviteter för barn och klädbyte. Allt till sköna toner från DJ’s. Fritt inträde!

Under november månad har en mängd kreativa individer, med sådant vi normalt sätt definierar som avfall, skapat användarvänliga och unika saker. Resultatet är en utställning som vill visa hur vi bättre kan ta hand om våra resurser för att ha en så lite klimatpåverkan som möjligt. Utställningen och alla evenemang hittar du på Stapelbäddsgatan 3 i Malmö.
Upsyched är ett projekt av Sysav och One Of One
u

Symbios och kapacitetsbrist med Fosieby Företagsgrupp

En gråmulen torsdag i november, 21:e närmare bestämt, samlades Fosieby Företagsgrupp hos TePe för en informations- och frågestund om industriell symbios samt effekt- och kapacitetsbristen i Malmö/Skåne. Joel Eklund, ordförande och tillika VD för TePe var värd för dagens möte.

Mötet inleddes med att Malmös nya näringslivsdirektör Micael Nord presenterade sig. Därefter höll Eon en presentation om effekt- och kapacitetsbristen som har varit högt upp på dagordningen de senaste månaderna. Deltagarna fick en pedagogisk genomgång av vad det innebär, samt vari problemen ligger och att det ska väldigt mycket till för att någon av dem ska  stå utan el till sin produktion.

Mötet avslutades med att Malin Norling, Malin Anderberg och Thobias Lading fick introducera deltagaren i vad industriell symbios är, och att vi vill fortsätta samarbeta med dem för att skapa fler och större symbioser i staden. Den spontana responsen är att de främst är intresserade av att se över energidelning och hur ytorna i området kan nyttjas effektivare.

Vi kommer att återvända till Fosie i vårt framtida arbete!